Zabezpieczenia posadzek i podłóg.

– impregnacje akrylami,

– impregnacje krzemianami

– zabezpieczenia powłokami polimerowymi