Sprzątanie awaryjne

– po zalaniach i awariach

– przed wprowadzeniem i po wyprowadzce

– przed wizytą Inspekcji Sanitarnej (restauracje, sklepy)

– przed i po imprezach (przygotowanie i obsługa obiektu, sprzątanie końcowe)

– po planach filmowych

– po pożarach