Czyszczenie posadzek

– stałe, cykliczne mycie posadzek

– jednorazowe doczyszczanie posadzek

– czyszczenie posadzek w halach magazynowych

– czyszczenie posadzek w halach produkcyjnych

– czyszczenie i doczyszczanie posadzek w sklepach

– czyszczenie powierzchni parkingów