Zabezpieczenia posadzek i podłóg.

– impregnacje akrylami,
– impregnacje krzemianami
– zabezpieczenia powłokami polimerowymi