Czyszczenie posadzek

– stałe, cykliczne mycie posadzek
– jednorazowe doczyszczanie posadzek
– czyszczenie posadzek w halach magazynowych
– czyszczenie posadzek w halach produkcyjnych
– czyszczenie i doczyszczanie posadzek w sklepach
– czyszczenie powierzchni parkingów